The Secret to Success in this Sector is to Be Passionate

Flag of Türkiye

Featuring Başkani Gül GOKTEPE, Nutek Inc, Türkiye.

NÜKAD BAŞKANI GÜL GÖKTEPE:
“BU SEKTÖRDE BAŞARININ SIRRI, TUTKULU OLMAK”

NÜKAD CHAIRMAN GÜL GÖKTEPE:
“THE SECRET TO SUCCESS IN THIS INDUSTRY IS TO BE PASSIONATE”

President / Başkani Gül GÖKTEPE, Nutek Inc, and Chapter President, Women in Nuclear, Türkiye

Tarih boyunca devrim niteliğinde buluşlarıyla çok sayıda kadın insanlığın gelişimine katkı sağlayan sayısız başarıya imza atarken, bu başarıların çoğu gölgede kaldı. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında çalışan kadınlara yönelik asırlardır var olan ve Einstein’ın “atom çekirdeğini parçalamaktan daha zordur” dediği ön yargıların da bunda etkisi büyük oldu.  Yaşadıkları dönemin önüne geçmeyi başaran bilim kadınları ise halen günümüze ışık olmaya devam ediyorlar. Radyolojiden kanser tedavilerinde kullanılan radyoterapiye kadar çok sayıda alanın temelini oluşturan, iki Nobel ödüllü Polonya asıllı Kimyager ve Fizikçi Marie Curie, nükleer füzyon konusundaki buluşları ile tarihe geçmeyi başaran Avusturyalı Fizikçi Lise Meitner, nükleer endüstriye kazandırdığı teknolojilerle ‘elementlere hükmeden kadın’ diye tanımlanan Rus nükleer fizikçi Zinaida Yerşova nükleer alanda ‘ilham kaynağı’ olan önemli isimler.

While many women have achieved countless successes that have contributed to the development of humanity with their revolutionary inventions throughout history, most of these successes have been overshadowed. The prejudices against women working in the fields of science, technology, engineering and mathematics, which have existed for centuries and that Einstein said “it is harder than splitting the atomic nucleus”, had a great effect on this. The women of science who managed to get ahead of the period they lived in still continue to be the light of today. Two Nobel laureates, Polish-born Chemist and Physicist Marie Curie, which forms the basis of many fields from radiology to radiotherapy used in cancer treatments, Austrian Physicist Lise Meitner, who managed to go down in history with her discoveries on nuclear fusion, Russian nuclear physicist who is defined as “the woman who rules the elements” with the technologies she brought to the nuclear industry. Zinaida Yerşova is an important name in the nuclear field who is an ‘inspiration’.

ROL MODELLERİN ROLÜ

Zorlu koşullara göğüs gererek, inandığı şeyden vazgeçmeyen cesur ve güçlü kadınların ‘yaşanabilir bir dünya için’ mücadeleleri bugün de devam ediyor. Ancak, hem ortaöğretim hem de yükseköğretimde kadın sayısındaki artışlara rağmen, halen “STEM” adı verilen bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında yeterince temsil edilmiyorlar.  Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na (IAEA) göre gençler meslek seçimi yaparken, toplumun bir bilim insanının neye benzediğine dair klişe bakış açılarından ve önyargılarından çok etkileniyorlar. Özellikle nükleer alanda rol modellerin, gençlerin tercihinde önemli rol oynadığına dikkat çekiliyor. Türkiye’de de son yıllarda başarılı bilim kadınları, ilham veren hikâyeleri ve yürüttükleri projelerle pek çok gence ilham kaynağı oluyorlar. Radyolojiden çevreye, sağlıktan tarıma, güvenlikten iklim değişikliğine kadar farklı alanlarındaki örnek çalışmalarıyla nükleere yönelik mitlerin ve ön yargıların önüne geçmeyi de başarıyorlar.

THE ROLE OF ROLE MODELS

The struggle of brave and strong women, who do not give up on what they believe in by enduring difficult conditions, continues today for a livable world. However, despite the increases in the number of women in both secondary and higher education, they are still underrepresented in the so-called “STEM” fields of science, technology, engineering and mathematics. According to the International Atomic Energy Agency (IAEA), when choosing a career, young people are influenced by society’s stereotypical viewpoints and prejudices about what a scientist looks like. It is noted that role models, especially in the nuclear field, play an important role in the choice of young people. In recent years, successful women scientists in Turkey have been a source of inspiration for many young people with their inspiring stories and projects. With their exemplary work in different fields from radiology to the environment, from health to agriculture, from security to climate change, they also succeed in preventing myths and prejudices about nuclear.

SORUNLAR İÇİN ORTAK MÜCADELE

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN’de önemli çalışmalara imza atan, uzay radyasyonu ve uzay fiziği konularında uluslararası başarılara sahip, “Dünyanın bilime, bilimin kadınlara ihtiyacı var” mottosu ile verilen ‘Uluslararası UNESCO Yükselen Yetenek Ödülü’nü 2017 yılında alan Prof. Dr. Bilge Demirköz, önemli rol modellerden biri. Türkiye’nin ilk ‘Parçacık Radyasyonu Test Altyapısı Projesi’ şu anda onun liderliğinde sürdürülüyor.  Demirköz, bir yandan da gençleri bilim dünyasına teşvik edecek projelere katılıyor, konferanslar veriyor, sergiler düzenliyor.  Demirköz,  kadınları bilime teşvik etmenin önemini şöyle anlatıyor: “Dünyanın yükleri ve problemleri artıyor. Bu problemleri çözmek için güce ihtiyacımız var. Bu gücün yüzde 50’sini kadınlar oluşturuyor. Küreselleşen dünyada ise kadının geride kaldığı toplumlar gelişemez. Bu nedenle hem problemleri hep birlikte çözmek hem de kadınların gelişimini desteklemek için kadınları bilime daha çok teşvik etmeliyiz.”

COMMON FIGHTING FOR PROBLEMS

Having carried out important studies at the European Nuclear Research Center, CERN, having international achievements in space radiation and space physics, and receiving the “International UNESCO Emerging Talent Award” in 2017, given with the motto “The world needs science and science needs women”, Prof. Dr. Bilge Demirköz is one of the important role models. Turkey’s first ‘Particle Radiation Test Infrastructure Project’ is currently under his leadership. Demirkoz also participates in projects that will encourage young people to the world of science, gives conferences and organizes exhibitions. Demirköz explains the importance of encouraging women to science as follows: “The burdens and problems of the world are increasing. We need power to solve these problems. Women make up 50 percent of this power. In the globalizing world, societies where women are left behind cannot develop. For this reason, we should encourage women to science more, both to solve problems together and to support the development of women.”

“The world needs science and science needs women.”

Prof. Dr. Bilge Demirköz, Ankara, Turkey
“The world needs science and science needs women” – Prof. Dr. Bilge Demirköz,, Ankara, Turkey

TÜM DÜNYADA BİTKİLERDE VERİM ARTIŞI

Türkiye’de yürüttüğü sayısız başarılı tarım projesinin ardından IAEA’da Nükleer Bilimler ve Uygulamalar Bölümü’nde ‘Bitki Islahçısı ve Genetikçi’ olarak çalışan Türk bilim insanı Ziraat Mühendisi Fatma Sarsu, ‘rol model’ kadınlardan biri.  Sarsu, IAEA’nın sitesinde çok sayıda gence ilham verecek hikâyesini şöyle anlatıyor: “Babamın çiftliğinde büyüdüm. Onun ekinlerine duyduğu sevgiyi, onlara nasıl baktığını izlemek beni tarımda çalışmaya ikna etti. Ürün ve mutasyon ıslahını incelemek, mahsul verimliliğini nasıl artıracağımızı öğrenmenin en hızlı yolu olarak ortaya çıktı. IAEA’da bitki ıslahı ve genetiği üzerinde çalışmak, tüm dünyada tarım ürünleri verimliliğini artırmak gibi daha da büyük bir çiftlik verdi bana.  Her gün profesyonel bir tarım bilimcisi olarak insanlığın yararına çalıştığımı bilmek bana büyük mutluluk veriyor.”

INCREASED PRODUCTION OF PLANTS ALL OVER THE WORLD

Agricultural Engineer Fatma Sarsu, a Turkish scientist working as a ‘Plant Breeder and Geneticist’ in the Nuclear Sciences and Applications Department of the IAEA, after numerous successful agricultural projects she carried out in Turkey, is one of the ‘role model’ women. Sarsu tells his story that will inspire many young people on the IAEA website: “I grew up on my father’s farm. Watching his love for his crops and how he looked after them convinced me to work in agriculture. Studying crop and mutation breeding has emerged as the fastest way to learn how to increase crop productivity. Working on plant breeding and genetics at the IAEA has given me an even bigger farm to increase crop productivity around the world. It gives me great pleasure to know that every day I work for the benefit of humanity as a professional agronomist.”

YAŞAMI İYİLEŞTİRME SORUMLULUĞU

Türkiye’nin çeşitli dönemlerdeki nükleer teknoloji transferi ve nükleer santral kurma hazırlık süreçlerine yakından tanıklık eden Türkiye’de “Nükleer Alanda Kadınlar” (NÜKAD) olarak bilinen, “WIN (Women in Nuclear) Global Turkey” Grubu’nun kurucusu ve Başkanı olan B. Gül Göktepe de nükleer alanın öncü isimlerinden. Çekmece Nükleer Araştırma Merkezi için geliştirdiği Göl Projesi, Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (IAEA)  en başarılı teknik işbirliği projeleri arasında gösterilen “Karadeniz’in Çevresel Yönetimi” gibi dikkat çeken çevre projelerine imza attı. BM Viyana Daimi Temsilciliği’nde Türkiye’nin ilk kadın Nükleer Ataşesi olarak görev yaptı. “Nükleer alanda çalışmak büyüleyici olduğu kadar zordur da” ifadelerini kullanan Göktepe, “Yaşamı iyileştirmek ve gezegeni korumak gibi büyük sorumluluk taşıyoruz. Ve bu sektörde başarılı olmanın sırrı, tutkulu olmak! Nükleerde kadın sayımız gün geçtikçe artacak, buna inanıyorum. Yapacak çok işimiz var ve dünyanın bize ihtiyacı var!” diyor.

LIFE IMPROVEMENT RESPONSIBILITY

Witnessing Turkey’s nuclear technology transfer and nuclear power plant preparation processes in various periods, Gül Göktepe., the founder and President of the “WIN (Women in Nuclear) Global Turkey” Group, known as “Women in the Nuclear Field” (NÜKAD) in Turkey. Gül Göktepe is one of the leading names in the nuclear field. She undersigned remarkable environmental projects such as the Lake Project she developed for the Çekmece Nuclear Research Center and the “Environmental Management of the Black Sea”, which is shown as one of the most successful technical cooperation projects of the United Nations (UN) and the International Atomic Energy Agency (IAEA). She served as Turkey’s first female Nuclear Attaché at the UN Vienna Permanent Mission. Göktepe said, “Working in the nuclear field is as challenging as it is fascinating” and said, “We have a great responsibility to improve life and protect the planet. And the secret to success in this industry is to be passionate! I believe that the number of women in nuclear will increase day by day. We have a lot of work to do and the world needs us!” she says.

AKKUYU GİBİ UZUN İNCE BİR YOL

Hayat hikâyesini “Türkiye’nin Akkuyu hikâyesi gibi zorluklarla dolu, çok uzun ve ince bir yol” olarak tanımlayan Göktepe, İngiltere’de atom mühendisliği okuduğunu, ülkeye dönüşünde katıldığı enerji kongresinde, dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının ‘600 MW gücündeki ilk nükleer santralin Akkuyu’da kurulacağı ve 1986 yılında işletmeye alınacağı müjdesi’ ile sektöre umutla adım attığını söylüyor.  “O kongreden bu yana nerdeyse 44 yıl geçmiş. Düşünüyorum da o zamandan bu yana nükleerde dünya nerede, biz neredeyiz” diyen Göktepe, Türkiye’nin nükleer santral hikâyesini ise şu sözlerle özetliyor: “Türkiye’nin ilk nükleer santrali Akkuyu Nükleer Santrali projesinde geçmişte öngörülemeyen zorluklar, ertelemeler yaşandı. Şimdi, ne mutlu ki inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Kafamda bunca yıllık zorlu mücadeleden sonra değişmeyen bir tek olgu var. O da nükleer teknolojinin dünyanın ve Türkiye’nin geleceği için vazgeçilemez olduğu. Şu anda dünyanın geleceğini tehdit eden en büyük tehlike; iklim değişikliği. Sera gazı emisyonlarını azaltmak için karbonsuz elektrik üretimine ihtiyaç var. O da yenilenebilir enerji, nükleer santraller ve karbon yakalama ve depolamalı fosil yakıtlar (carbon capture and storage-CCS)  olmak üzere sadece üç yoldan elde edilebiliyor.”

A LONG THIN ROAD LIKE AKKUYU

Defining her life story as “a very long and narrow road full of difficulties, like Turkey’s Akkuyu story”, Göktepe said that she studied atomic engineering in England, and that she attended the energy congress on her return to the country, and that the Minister of Energy and Natural Resources of the time said that the first nuclear power plant with 600 MW power was Akkuyu. She says that she stepped into the sector with hope with the good news that it will be established in ‘Turkey and will be put into operation in 1986’. “It has been almost 44 years since that congress. Goktepe, who says, “Where are we and where are we in the nuclear field since then,” said, and summarizes Turkey’s nuclear power plant story with these words: “In the past, unforeseen difficulties and delays were experienced in the Akkuyu Nuclear Power Plant project, Turkey’s first nuclear power plant. Now, fortunately, its construction is in full swing. There is only one fact in my mind that has not changed after all these years of hard struggle. That nuclear technology is indispensable for the future of the world and Turkey. The biggest danger threatening the future of the world right now; climate change. Carbon-free electricity generation is needed to reduce greenhouse gas emissions. It can be obtained in only three ways: renewable energy, nuclear power plants and fossil fuels with carbon capture and storage (CCS).

President of Nutek inc, and Women in Nuclear, Turkey, Gül Göktepe of Istanbul, Turkey was the first women representing Turkey at the IAEA in Vienna, Austria, having also spent time on numerous international nuclear missions, including the Chernobyl and Fukushima incidents. She has published over one hundred and thirty scientific papers and authored many articles related to nuclear power stations, and the Black Sea. She has received numerous awards and fellowships including an international medal, the Black Sea Medal, awarded for outstanding services to protect the Black Sea environment, by UNDP GEF, BSC and BSERP.

BAŞARILARI DİKKAT ÇEKİCİ

Hacettepe Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Ana Bilimdalı Radyoterapi Fiziği Programı’ndaki doktora çalışması kapsamında geliştirdiği ‘radyoterapide her hastaya ve bölgeye (meme, tiroid vb.) uyabilecek zırh ve karşı memeyi tedavi alanından uzaklaştıracak sütyen tasarımıyla Hacettepe Üniversitesi ve Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi işbirliği ile düzenlenen “Hacettepe Hamle İnovasyon Yarışması”nda 2018 yılında Sağlık Teknolojileri alanında birinci olan Nükleer Enerji Mühendisi Nur Kodaloğlu, alanın genç ve başarılı isimlerinden biri. 2019 yılında Teknofest kapsamında Türk Patent Enstitüsü’nün düzenlediği ISIF 2019- Uluslararası Buluş Fuarı’nda “İkincil Kanser Riskini Azaltan Bir Sütyen” patenti ile ‘bronz madalya’ ile ödüllendirilen ve yeni buluşlar üzerinde çalışan Kodaloğlu kadınların bilime katkısını şu sözlerle vurguluyor: “Farklı meslek gruplarındaki kadınlar toplumun çeşitliliğini yansıtmaktadır. Bugün hem nükleer mühendislik alanında, hem de hastanelerin radyoterapi bölümlerindeki kadın medikal fizikçi ve kadın hekimler ile nükleer tıp, radyoloji bölümlerindeki kadın hekimlerin sayısı azımsanmayacak kadar çok. Yaptıkları yayınlar göz önünde bulundurulduğunda bilime yaptıkları katkının da bir o kadar fazla olduğu görülecektir. Kadınların toplumun nükleer teknolojilere olan güvenini arttırmada da önemli rolleri var.”

SUCCESSFUL ACHIEVEMENTS

Organized in cooperation with Hacettepe University and Hacettepe Teknokent Technology Transfer Center, with the armor design that can fit each patient and region (breast, thyroid, etc.) and the bra that will move the opposite breast away from the treatment area, she developed within the scope of her doctoral study in the Radiation Oncology Department of Hacettepe University, Radiotherapy Physics Program. Nuclear Energy Engineer Nur Kodaloğlu, who won the first place in the field of Health Technologies in the Hacettepe Move Innovation Competition in 2018, is one of the young and successful names in the field. Kodaloğlu, who was awarded the ‘bronze medal’ with the patent “A Bra that Reduces the Risk of Secondary Cancer” at the ISIF 2019-International Inventions Fair organized by the Turkish Patent Institute within the scope of Teknofest in 2019 and working on new inventions, emphasizes the contribution of women to science with the following words: “Different professions Today, the number of female medical physicists and female physicians in both nuclear engineering and radiotherapy departments of hospitals, and female physicians in nuclear medicine and radiology departments is substantial. “Women also play an important role in increasing society’s confidence in nuclear technologies.”

POZİTİF KATKI SAĞLIYORUZ

“Teknolojik gelişmeyle paralel nükleer enerjinin kullanıldığı her alanda Türkiye’yi ileriye taşıyacağına inanıyorum” diyen Feride Kutbay, nükleer reaktör güvenliği alanında yaptığı çalışmalarla dikkat çeken başarılı genç bilim insanlarından biri. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Enerji Enstitüsü’nde Nükleer Araştırmalar Ana Bilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Kutbay, Türkiye’de bu alanda yeni iş fırsatlarının da artmaya başladığına dikkat çekerek, şunları ifade ediyor: “Nükleer güç santralini barındıran bir ülke olarak, nükleer reaktörlerin işletilmesi için yetiştirilen uzmanların dışında IAEA standartlarının ülkemizde uygulanmasında görev alacak uzmanlara da ihtiyaç var. Şu anda Rusya’da eğitim gören öğrencilerimizin dışında Türkiye, son birkaç yıldır Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı yurt dışı yüksek lisans bursu ile nükleer alanda yetiştirilmek üzere farklı ülkelere öğrenci gönderiyor. Geleceğe yönelik insan kaynağımızı güçlendiriyoruz. Kadın istihdam oranının artırılması ve kadın profesyonellerin yetiştirilmesine yönelik adımların Türkiye’de gelişmekte olan nükleer sektöre pozitif yönde etki edeceğini düşünüyorum. Kadınlar bu mesleğe enerji ve güç veriyor.”

WE PROVIDE POSITIVE CONTRIBUTION

Feride Kutbay, who said, “I believe that it will carry Turkey forward in every field in which nuclear energy is used in parallel with technological development,” is one of the successful young scientists who draw attention with her studies in the field of nuclear reactor safety. Kutbay, who works as a Research Assistant in the Department of Nuclear Research at Istanbul Technical University (ITU) Energy Institute, draws attention to the fact that new job opportunities have started to increase in this field in Turkey, and says: “As a country that hosts a nuclear power plant, In addition to the experts trained for the operation of nuclear reactors, there is also a need for experts who will take part in the implementation of IAEA standards in our country. Apart from our students currently studying in Russia, Turkey has been sending students to different countries to be trained in the nuclear field for the last few years, with a graduate scholarship from the Ministry of National Education. We are strengthening our human resources for the future. I think that steps towards increasing the rate of female employment and training female professionals will have a positive impact on the developing nuclear sector in Turkey. Women give energy and strength to this profession.”

“I believe that it will carry Turkey forward in every field in which nuclear energy is used in parallel with technological development.”

Feride KUTBAY, Istanbul Institute of Technology. Türkiye

First published in Gulnar City 8 July 2020. Reproduced here in English and Turkish.


Links and References

 1. https://www.gulnarcity.com/m-haber-6082.html?islem=haber&id=6852
 2. http://nutekinc.biz/en/gul-goktepe
 3. https://www.enerjigunlugu.net/goktepe-hem-cevreci-hem-nukleer-karsiti-olamazsiniz-37611h.htm
 4. https://world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/turkey.aspx
 5. https://nonproliferation.org/the-black-sea-women-in-nuclear-network/
 6. https://en.wikipedia.org/wiki/Turkey
 7. https://www.linkedin.com/in/b-g%C3%BCl-g%C3%B6ktepe-71420888/
 8. https://en.wikipedia.org/wiki/Marie_Curie
 9. https://en.wikipedia.org/wiki/Lise_Meitner
 10. https://en.wikipedia.org/wiki/Zinaida_Yershova
 11. https://www.linkedin.com/in/bilgedemirkoz/
 12. https://www.iaea.org/newscenter/multimedia/photoessays/women-in-nuclear-science
 13. https://www.linkedin.com/in/fatma-sarsu-71733361/
 14. https://en.wikipedia.org/wiki/Akkuyu_Nuclear_Power_Plant
 15. https://rosatom.ru/en/
 16. https://www.linkedin.com/in/nur-kodaloglu-62582574
 17. https://www.linkedin.com/in/feride-kutbay-2b0943155

#Turkey #Türkiye #NuclearEnergy #Fission #WomenInNuclear

Nuclear is the Only Answer to Our Energy Transition

By Wade Allison, professor of physics at Oxford University.

This was first published in the New Statesman special supplement on Energy and Climate Change on 27 May 2022. Reproduced with permission from the author.

Wade Allison
Wade Allison is emeritus professor of physics at Oxford University and author of Radiation and Reason, and Nuclear is for Life.

Finding sufficient energy is essential to all life. Humans have excelled at this, notably when they studied and overcame their innate fear of fire some 600,000 years ago. Until the Industrial Revolution they made do with energy derived, directly or indirectly, from the daily sunshine that drives waterpower, the wind and other manifestations including the production of vegetation and food. But, although better than for other creatures, human life was short and miserable for the population at large. The causes were the anemic strength of the Sun’s rays, averaging 340 watts per square meter, and its random interruption by unpredicted weather.

With fossil fuels, available energy increased, anywhere at any time. Life expectancy doubled and the world population quadrupled. For 200 years whoever had access to fossil fuels had world power. However, at the 2015 Paris Conference nations agreed that the emission of carbon posed an existential threat and that, sooner rather than later, this should cease.

“The coal a man can get in a day can easily do 500 times as much work as the man himself. Nuclear energy is at least one million times more powerful still…”

Sir Winston Churchill, 1931

Technology may be challenging and exciting, but it cannot deliver energy where none exists, today as in pre-industrial times. Writing in 1867, Karl Marx dismissed wind power as “too inconstant and uncontrollable”. He saw waterpower as better, but “as the predominant power [it] was beset with difficulties”. Today, the vast size of hydro, wind and solar plants comparative to their power reflects their weakness and destructive impact on flora and fauna – a point often curiously ignored by environmentalists.

If renewables are simply inadequate and fossil fuel emissions only accelerate climate change further, what abundant primary energy source might permit political and economic stability for the next 200 years? Natural science can say without doubt, the only answer is nuclear.

In 1931, Winston Churchill wrote: “The coal a man can get in a day can easily do 500 times as much work as the man himself. Nuclear energy is at least one million times more powerful still… There is no question among scientists that this gigantic source of energy exists. What is lacking is the match to set the bonfire alight… The discovery and control of such sources of power would cause changes in human affairs incomparably greater than those produced by the steam-engine four generations ago.”

The History of the Linear No-Threshold Model

He was right, but this transition requires adequate public education. In recovering from World War Two and its aftermath, the world lost confidence and demonised nuclear energy. This denial of an exceptional benefit to society has persisted for 70 years supported by bogus scientific claims around radiation and oil interests. But, aside from the blast of a nuclear explosion, nuclear energy and its radiation are safer than the combustion of fossil fuels, as confirmed by evidence from Hiroshima and Nagasaki, Chernobyl, and Fukushima. Furthermore, nuclear applications in medicine pioneered by Marie Curie (such as the use of radiation to treat cancerous tumours) have been widely appreciated for 120 years.

Abstract
Among those who have made important discoveries in the field of radioactivity and thus helped in the development of nuclear medicine as an identical entity are: Heinrich Hertz who in 1886 demonstrated the existence of radiowaves. In 1895 Wilhelm Röntgen discovered the X-rays. In 1896 H. Becquerel described the phenomenon of radioactivity. He showed that a radioactive uranium salt was emitting radioactivity which passing through a metal foil darkened a photographic plate. An analogous experiment performed by S.Thomson in London was announced to the president of the Royal Society of London before the time H.Becquerel announced his discovery but Thomson never claimed priority for his discovery. Muarie Sklodowska Curie (1867-1934) was undoubtedly the most important person to attribute to the discovery of radioactivity. In 1898 she discovered radium as a natural radioactive element. This is how she describes the hard time she had, working with her husband Pierre Curie (1859-1906) for the discovery of radium and polonium: “During the first year we did not go to the theater or to a concert or visited friends. I miss my relatives, my father and my daughter that I see every morning and only for a little while. But I do not complain…”. In presenting her discovery of radium, Madame Curie said: ” …in the hands of a criminal, radium is very dangerous. So we must often ask ourselves: will humanity earn or lose from this discovery? I, myself belong to those who believe the former…”. The notebooks that Madame Curie had when she was working with radium and other radioactive elements like polonium, thorium and uranium are now kept in Paris. They are contaminated with radioactive materials having very long half-lives and for this reason anyone who wishes to have access to these notes should sign that he takes full responsibility. There are some more interesting points in Madame Curie’s life which may not be widely known like: Although her full name is Maria Sklodowska-Curie, she is not known neither by that full name nor as Maria Sklodowska but as Marie Curie. Madame Curie was the second of five children. At the age of 24 she went to Sorbonne-Paris after being invited by her sister Bronja to study for about 2-3 years; instead she stayed in Paris for her whole life. Her doctorate was on the subject: “Research on radioactive substances” which she completed in six years under the supervision of H. Becquerel. Pierre Curie was Director of the Physics Laboratory of the Ecole Municipale of Physics and Industrial Chemistry when he married M. Curie in 1895. Pierre Curie left his other research projects and worked full time with his wife. In this laboratory M. Curie and her husband Pierre discovered radium and polonium. In 1901 Pierre Curie induced a radiation burn on his forearm by applying on his skin radiferous barium chloride for 10 hours. During World War I, M.Curie organized for the Red Cross a fleet of radiological ambulances each with X-ray apparates which were called “Little Curies”. The X-ray tubes of these apparates were unshielded and so M.Curie was exposed to high doses of radiation. Once an ambulance fell into a ditch and M.Curie who was inside the ambulance was badly bruised and stayed at home for 3 days. M. Curie with her daughters, Irene and Eve, was invited and visited America in 1921. She led a successful campaign to collect radium for her experiments. Before leaving America, President Harding donated through her to the Radium Institute of Paris 1 g of radium for research purposes. At that time the process to obtain 0.5 g of pure radium bromide required 1 ton of ore and 5 tons of chemicals. No measures of radiation protection were taken back then. In 1929 Madame Curie visited the United States for a second time. She met with President Hoover and with the help of the Polish women’s association in America collected funds for another gram of radium. Madame Curie died of leukemia on July 4, 1934. Sixty years after her death her remnants were laid to rest under the dome of the Pantheon. Thus she became the first woman under her own merit, to rest in the Pantheon. In 1934 at the Institute of Radiology in Paris, Frederique Joliot and Irene Curie-Joliot discovered artificial radiation. They studied alpha particles and beta;-radiation.

Pioneers of nuclear medicine, Madame Curie, Hell J Nuclear Medicine, 2004 Jan-Apr; 7(1):30-1

Regulation around nuclear needs to be commensurate with actual risk, and it should be financed appropriately, with richer nations covering the costs for developing countries.

Fully informed, everybody should welcome the security of small, mass-produced, cheap, local nuclear energy plants dedicated to serving modest-sized communities for 80 years with on-demand electricity, off-peak hydrogen, fertiliser, industrial heat, and seasonless farming.

The only real challenges are in building a new generation with the relevant scientific knowledge and skills, and instilling public confidence.

Professor Wade Allison, Oxford, United Kingdom.


Professor Wade Allison is author of Radiation and Reason, and Nuclear is for Life.


Links and References

 1. https://www.ox.ac.uk/news-and-events/find-an-expert/professor-wade-allison
 2. https://www.newstatesman.com/
 3. https://www.newstatesman.com/spotlight/energy/2022/05/debate-nuclear-only-answer-energy-transition
 4. https://www.ancient-origins.net/news-evolution-human-origins/use-fire-peking-man-goes-back-600000-years-chinese-scientists-020450
 5. https://ourworldindata.org/life-expectancy
 6. https://ourworldindata.org/world-population-growth-past-future
 7. https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch15.htm#S4
 8. https://www.researchgate.net/publication/339629356_Nature_Energy_and_Society_A_scientific_study_of_the_options_facing_civilisation_today
 9. https://www.nationalchurchillmuseum.org/fifty-years-hence.html
 10. https://hps.org/hpspublications/historylnt/index.html
 11. https://www.bbc.com/news/world-12860842
 12. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16868638/
 13. https://amzn.to/3rGmgSG
 14. https://amzn.to/3EudS0h